Korekty danych Zus

Jesteśmy ogólnopolską firmą doradczą, specjalizującą się w rozliczeniach z Zus. Dysponujemy narzędziami wspomagającymi wyjaśnianie błędów Programu Płatnik 8 i 9 oraz sporządzanie korekty deklaracji Zus. Współpracujemy z pracownikami Zus oraz informatykami.

Wiedza i doświadczenie przy sporządzaniu dokumentów Zus w zakresie korekty deklaracji rozliczeniowych (np. Zus Dra, Zus Rca) i korekty dokumentów zgłoszeniowych (np. Zus Zua, Zus Zwua) pozwoliły nam pomóc firmom zatrudniającym ponad 15 tys. osób w całej Polsce, skutecznie porządkując konta ubezpieczonym.

Zus i Płatnik 9 bez błędów

Nasi konsultanci wykonując korekty błędów ZUS posiadają poświadczenia bezpieczeństwa (poufność). Współpraca z naszą firmą gwarantuje ograniczenie sankcji ze strony Zuz za błędy w dokumentach.

Dzięki współpracy z naszą firmą ewentulne zaległości przy sporządzaniu korekty błędów Zus przestają być problemem a Klient otrzymuje gwarancję na wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją projektu korekty deklaracji Zus.

Outsourcing korekt dokumentów Zus

Korekta dokumentów Zus obejmuje:

 • odtworzenie bazy danych Programu Płatnika 9.01. - uporządkowanie kartotek,
 • analizę informacji o błędach w dokumentach Zus,
 • weryfikację rozbieżności w opraciu o Zus Dra i zawiadomienia o błędach Zus Wdr oraz bazę danych Programu Płatnik i kopie dokumentów źródłowych (np. listy płac),
 • sporządzenie korekty deklaracji Zus (Zus Dra, Zus Rca, Zus Rsa, Zus Wdr) z uwzględnieniem nieprawidłowości:
  • Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych - brak Zus Zwua
  • Raporty niezgodne ze zgłoszeniem oraz błędne raporty imienne,
  • Przekroczenie trzydziestokrotności - korekta podstawy wymiaru składek,
  • Błędnie ograniczona podstawa wymiaru składek,
  • Błędnie ustalony obowiązek ubezpieczeń.
 • wykonanie zestawień potwierdzających stan zobowiązań z tytułu składek,
 • sporządzenie korekty deklaracji i raportów Zus po kontroli,
 • szkolenie z zakresu tworzenia deklaracji Zus, korekty oraz Programu Płatnik 8 i 9.01.

Poprawne deklaracje Dra, Rca i Rsa

Powierzenie rozliczeń z Zus naszej firmie to:

 • rozwiązanie problemów z Zus przez outsourcing - zawiadomienia Zus Wdr,
 • wiedza specjalistów ds. korekty Zus bez konieczności ich zatrudniania,
 • wieloletnie doświadczenie i kompetencje poparte sukcesami i referencjami,
 • ograniczenie ryzyka sankcji ze strony Zus za nie sporządzanie korekty,
 • scedowanie odpowiedzialności za wykonywane czynności na zleceniobiorcę,
 • uniknięcie problemów przy wdrożeniu Programu Płatnika 9.01. - Zus "Uszczelka",
 • skoncentrowanie się przez dział kadr i płac firmy na najistotniejszych zadaniach,
 • proste i elastyczne modele współpracy gwarantujące sukces.

PSc-Hr
Doradca:+ 48 788 173 794
Mail:kontakt@korekty-zus.com.pl

Serwis Korekty-Zus.com.pl prowadzony jest przez firmę PSc-Hr - Poznań (60-149), ul. Jugosłowiańska 44c lok. 9, wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr 59638/2008, NIP: 7792076257, REGON: 300842818. Serwisy partnerskie: Platnik8.com.pl, Audyt-Personalny.pl

.